Un punt de vital importància per nosaltres és el paper de la família. Considerem la família com el sistema principal de criança i educació del seus fill@s. Sense la confiança que les famílies dediquen al projecte, no seria possible cuidar i vetllar per l’evolució de l’infant per part dels professionals. L’objectiu comú és el benestar de l’infant i la seva evolució, per tant, hem d’anar agafats de la mà.

Estem infinitament agraïts i agraides a les famílies per tota la seva implicació, per tot el seu esforç, per la confiança depositada en nosaltres, per fer possible que aquest somni sigui una realitat. Que tot hagi passat com ha passat ens ha servit per madurar com a projecte i com a persones per així poder assentar unes bases sòlides indispensables pel creixement del projecte i el seu favorable funcionament.

Participació de les famílies en el projecte:

Adaptació: considerem que el procés d’adaptació i la vinculació al projecte és important tant pels nens i nenes, com per les seves famílies i els acompanyants. L’equip orienta i acompanya a la família en aquest procés oferint espais de diàleg on la família pugui expressar les seves inquietuds davant l’adaptació o el projecte en sí i es puguin prendre decisions conjuntes per afavorir el procés d’adaptació.

Activitats Diàries: Tenint en compte que La Tribu del Gaià és un espai on els infants són els protagonistes,  la presència de l’adult serà coordinada perquè sigui el menys invasiva possible. Les famílies poden participar dins de l’espai acompanyant les seves filles i els seus fills a través de propostes d’activitat o compartint moments concrets com el Bon Dia, el Comiat o un esmorzar… També donen suport a l’hora a fer sortides.  Cal que l’adult estigui en actitud de disponibilitat, respecte, empatia, presència, calma, autenticitat, intuïció, silenci, cura i observació.

Comunicació amb les famílies:

Intercanvi d’informació sobre les nenes i nens: la comunicació entre les famílies i els acompanyants es dóna diàriament durant l’arribada i/o comiat dels nens/es. 

Reunions individuals: Es realitzen com a mínim dues reunions a l’any, una a l’inici de curs per saber com es troba la família i una altra, al final de curs, on les acompanyants expliquem les valoracions que fem de cada infant. A part d’aquestes dues trobades, es poden realitzar d’altres si la família o l’equip ho considera necessari.

Reunions (trobades) pedagògiques: Una vegada cada dos mesos l’equip convoca a les famílies en una trobada per parlar de temes pedagògics. En aquestes reunions les acompanyants expliquen a les famílies quines han estat les propostes i activitats que s’han anat realitzant a la Tribu des de l’anterior trobada, acompanyant la informació amb un vídeo dels infants. L’equip també exposa un tema general que s’hagi mogut entre els infants o entre els adults (límits, rebuig, sexualitat…) i comparteix els seus coneixements sobre el tema tot obrint l’espai a compartir dubtes, experiències i reflexions. La Tribu del Gaià es converteix en un espai de creixement personal i d’acompanyament per a l’adult. 

Trobades emocionals: De la mateixa manera que cuidem les emocions dels infants, és important cuidar el que es mou entre els adults. La convivència dels adults en el projecte i la seva implicació fa que es moguin sentiments i emocions a les que volem donar un espai. Així, famílies i acompanyants ens trobem per expressar aquestes emocions, essent  escoltades i rebudes amb amor i sense judici.

Participació en el funcionament de l’associació:

Comissions de treball: Les famílies participen a l’autogestió de l’associació formant part d’una de les Comissions de Treball,  que són òrgans de treball creats per a desenvolupar el pla d’actuació establert cada any. Representen equips de treball a través dels quals es canalitza tota l’autogestió del projecte,  on es plantegen i treballen temes que els són propis, en funció de les necessitats detectades.

Cadascuna de les comissions de treball és coordinada per un membre, que actua de representant al Consell de la Tribu i s’encarrega d’informar dels avenços de la comissió per tal que es pugui fer difusió a la resta de socis i sòcies.

Assemblees: Com a socis de l’associació els adults de cada família participaran de les assemblees anuals en les que es prendran les decisions de govern i gestió pertinents.