Objectius.

Respectar la llibertat i els ritmes individuals dels nens i les nenes, les seves necessitats, interessos i curiositats, vetllant per un aprenentatge viu, actiu i propi.

Potenciar l’autonomia i la confiança de tal manera que l’infant dirigeixi el seu propi procés d’aprenentatge i de desenvolupament de forma natural, valuosa i eficaç.

Vetllar per un entorn natural i ric, amb uns límits marcats per la seguretat i el respecte, en un ambient lliure de judicis, on la diversitat és valorada i acceptada.

Afavorir el pensament democràtic i el desenvolupament de persones capaces d’equilibrar els interessos propis amb els col·lectius.

Ideari.

Des de la nostra associació treballem per potenciar l’educació viva; una educació que definim a partir de paraules com: respecte, cuidar, confiança, llibertat, disponibilitat dels adults, no judici, límits basats en seguretat i respecte, conseqüències lògiques i que ajuden l’infant –en comptes de premis i càstigs extrínsecs–, acompanyament emocional, vivència, amor. Paraules que marquen els nostres trets d’identitat. 

Respecte: Aconseguir un aprenentatge lliure basat en el respecte dels seus ritmes. Promoure el respecte a un mateix, a l’altre i a l’entorn.

Confiança: Confiar en la capacitat de cada nen i nena de dirigir el seu propi aprenentatge, el seu propi desenvolupament vital seguint els propis interessos.

Llibertat i límits: Oferir llibertat per fer crèixer i consolidar la capacitat del criteri propi per la dignitat i l’autoestima dels infants. Respectar la llibertat dels infants, els seus temps, les seves necessitats, desitjos i curiositats. Els límits vetllen per les llibertats individuals i possibiliten la convivència del grup. Una actitud coherent respecte als límits ens dóna la possibilitat d’estar i de relacionar-nos relaxadament i amb seguretat. Parlem de límits funcionals que faciliten la convivència i preserven una cultura de respecte.

Autonomia: Potenciem l’autonomia del nen/ nena, ja que així desenvolupa les seves capacitats de forma natural, valuosa i eficaç. donem suport a l’autonomia que es manifesta des de les primeres edats i que considerem la via natural, valuosa i eficaç que tenen els infants per desenvolupar les seves capacitats. Aquest fet comporta deixar un espai i un temps perquè trobin les seves solucions a les situacions que se’ls presenten. D’aquesta manera l’infant reconeix el valor del fracàs i la frustració que serà acompanyat de manera afectuosa.

Les Emocions: El nen/a creix i desenvolupa les seves capacitats sentint-se estimat/da i acceptat/da incondicionalment en un entorn segur, amorós i lliure de judicis.

Contacte amb la Natura: Vivenciant el contacte amb la natura mantenim la connexió amb el nostre interior, i experimentem l’apropament i coneixement d’allò que ens envolta i dóna vida. La natura no és quelcom aliè, si no part molt important de nostre ésser, així com nosaltres formem part d’ella. Per nosaltres és molt important que el creixement del infant succeeix dins d’un entorn natural.

Diversitat i individualitat: Convivència lliure de judicis i estereotips, en un espai inclusiu d’aprenentatge, on la diversitat (de gènere, racial, cultural, etc.) és acceptada i valorada de forma natural. En un entorn que respecta i dóna resposta a les necessitats individuals.

Democràcia: Respectar les llibertats individuals i pactar objectius i límits de manera democràtica per tal d’afavorir el desenvolupament de persones capaces d’equilibrar els interessos propis amb els col·lectius.

Lliure de judicis: Amb els juicis,el la/el nen aprèn a pensar que la seva conducta és sinònim de la seva persona, és fàcil pensar que a mala conducta,. mala persona. Aquesta manera de pensar oblida separar el nen dels seus actes

Moviment:  Destaquem la importància del moviment pel desenvolupament del/a nen/a per a la construcció del seu esquema i imatge corporal. El moviment és l’expressió de la relació de l’individu amb el seu entorn i és d’especial importància en les edats tempranes, quan encara no s’ha desenvolupat el llenguatge verbal. El moviment sempre acompanya el procés de maduració. Gràcies al moviment podem veure en el/la nen/a la seva expressivitat, aquella forma autèntica d’investir el mon que ens rodeja i significar-nos en ella.