Des dels seus inicis La Tribu del Gaià ha estat i és una entitat en constant moviment i en contínua transformació. És un projecte viu que va creixent i com tota evolució va passant per etapes cada una de les quals necessita i aporta quelcom concret al projecte. Adaptar-se a les situacions que ens toca viure i a la realitat que ens envolta precisa d’humilitat, compromís, confiança i flexibilitat, per afrontar de la manera més orgànica i harmoniosa possible els següents passos que com a projecte hem d’anar fent.

A La Tribu del Gaià partim de la consideració que l’aprenentatge sorgeix d’un impuls propi, d’una motivació intrínseca que a través de l’experimentació s’assimila en forma de nous coneixements, afavorint el desenvolupament harmònic de l’infant en totes les seves dimensions: psicomotrius, emocionals, socials i cognitives. És per això que el nostre espai està dividit en diferents ambients de joc (psicomotriu, simbòlic, de representació, de concentració…) on l’infant hi pot circular amb llibertat segons els seus interessos i necessitats. 

Pensem que el joc psicomotriu i la llibertat de moviment són fonamentals, sobretot en aquestes edats, per un correcte desenvolupament dels infants, no només  en l’àmbit físic sinó també cognitiu i emocional. És per això que a la Tribu hi ha material per trepar, saltar, gronxar-se, construir, xutar, pedalejar, córrer… ; i fer-ho en el moment que ho desitgin. També oferim una sessió de psicomotricitat relacional setmanal on l’infant desenvolupa la seva capacitat motriu, cognitiva, emocional i social.

El material als diferents ambients i espais de La Tribu és divers i atractiu per tal que sigui motivador i que cadascú trobi allò que li interessa i està preparat per a fer segons les seves capacitats. Col·locar el material a la seva alçada és bàsic per afavorir la seva autonomia i fer-ho segons les seves capacitats afavoreix un entorn relaxat on poder aprendre. 

Les activitats que es proposen són la manera que tenim per obrir el món als infants. Aquestes activitats, proposades per la persona adulta o l’infant, són voluntàries i la nena o el nen les realitzarà o no segons les seves necessitats, desitjos o estat emocional de cada moment. És a dir, l’infant és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge i desenvolupament. 

L’aprenentatge és un procés psicològic que es dóna quan una persona es troba en una situació de seguretat física i emocional. És per això que a La Tribu considerem imprescindible que l’infant se senti  reconegut, vinculat i estimat per poder obrir-se als aprenentatges i a la vida. Oferir un entorn segur i lliure de judicis, respectuós amb els processos individuals i adaptat a les capacitats de cada infant és bàsic perquè aquest  aprengui en un ambient de llibertat. 

Els límits i normes de La Tribu es basen en el respecte: a un mateix, a l’altre i a l’entorn. Aquests, juntament amb les nostres rutines donen seguretat a l’infant. 

L’adaptació que l’infant i la família fa al projecte, serveix per crear un vincle d’afecte per assentar unes bases de confiança mútua i perquè les nenes i els nens se sentin estimats i oberts a l’aprenentatge. És per això que a la Tribu el procés d’adaptació és tan important.

L’adult que acompanya els infants a la Tribu està disponible i en una posició de presència, d’atenció plena i escolta, donant temps i confiança a l’infant perquè aquest trobi la millor manera de solucionar les seves metes i adquireixi nous aprenentatges. Apropar-se a l’infant des de l’empatia i amb distància emocional (identificant les pròpies emocions i necessitats per separar-les de les de l’infant) és fonamental per atendre de manera autèntica les seves necessitats i els seus interessos. L’adult acompanya les emocions de les nenes i els nens donant-los l’espai per expressar-les amb seguretat i acollint-les sense valoració ni judici. 

A través de l’observació de la Natura l’infant aprèn com és el món que l’envolta i del qual forma part. Estar en contacte constant amb la natura ens permet no alienar-nos d’allò de què en som part. A la Tribu pensem que el contacte amb la natura és fonamental pel correcte desenvolupament dels infants i per crear una consciència de cura cap al planeta.

 

En resum, el nostre és un projecte d’educació viva basat en l’acceptació i el respecte per la persona, que se sosté en la idea que la principal funció de l’educació no és la de preparar individus per incorporar-se al món laboral, sinó que representa un compromís per entendre i ajudar l’altre a desenvolupar-se en totes les seves dimensions i esdevenir un ésser viu feliç.