Objectius

P1160946

  • Respectar la llibertat i els ritmes individuals dels nens i les nenes, les seves necessitats, interessos i curiositats, vetllant per un aprenentatge viu, actiu i propi.
  • Potenciar l’autonomia i la confiança de tal manera que l’infant dirigeixi el seu propi procés d’aprenentatge i de desenvolupament de forma natural, valuosa i eficaç.
  • Vetllar per un entorn natural i ric, amb uns límits marcats per la seguretat i el respecte, en un ambient lliure de judicis, on la diversitat és valorada i acceptada.
  • Afavorir el pensament democràtic i el desenvolupament de persones capaces d’equilibrar els interessos propis amb els col·lectius.