Programació

Collage Ambientes Tribu

Ambients

L’espai de l’escola es divideix en ambients de joc on els nens i nenes participen de manera espontània i lliure, individualment o en grup.

Cada ambient compta amb material divers i atractiu amb el qual l’infant juga, experimenta, manipula, etc. descobrint el seu entorn i desenvolupant les diferents habilitats i capacitats personals.

Els ambients i materials són de diferent tipus i ofereixen múltiples possibilitats per desenvolupar les diverses àrees d’aprenentatge i desenvolupament.

Espai Exterior: Hort / Sorral / Espai Íntim / Rodes / Llit elàstic / Espai de l’Artista

Espai Interior: Sala de Psicomotricitat / Sala de Joc Simbòlic / Sala d’Experimentació (espai matemàtic, espai de llengua i espai de construcció)

Tallers

Els tallers són aquelles activitats intervingudes per l’acompanyant en les que s’experimenta amb una tècnica, uns coneixements nous, etc.

En tot cas l’activitat neix de la curiositat i l’interès d’algun nen o nena, no és obligatòria per a ningú.

No es transmeten coneixements de forma unidireccional sinó que es comparteixen experiències i s’ofereix la possibilitat d’aprendre fent.

Projectes

Són propostes que poden sorgir de qualsevol persona que vol participar en aquest projecte, nenes, nens, acompanyants, familiars, voluntaris, etc. i que s’obre a la resta de la comunitat.

Aquests projectes poden ser sobre l’hort, la creació d’una revista, la construcció d’un material, titelles, etc.

La participació dels infants en aquests projectes és sempre voluntària.

Sortides

Pretenem programar sortides per aprofitar el ric entorn natural que ens envolta: riu Gaià, platja, granja … I acostar-nos a altres espais interessants com el poble de la Riera de Gaià, la Biblioteca de Torredembarra amb el seu parc a l’exterior, Tarragona, etc …

Materials

La manipulació i experimentació dels elements naturals ofereix als nens i nenes la possibilitat d’adquirir un aprenentatge més orgànic i proper a la natura i els aporta una informació sensorial ben rica.

Desitgem que la major part del material de joc d’aquesta escola sigui el més natural possible.

Així mateix, pensem que, tenint en compte la societat en què vivim, és molt important potenciar el valor del reciclatge. És per això que alguns materials seran reciclats per fer viu aquest valor.