Ràtio i agrupacions

P1190309

Per poder atendre correctament les necessitats dels nens i nenes, la ràtio serà d’un adult per cada 6/10 infants depenent de les edats.

Això no implica que un adult estigui sempre amb un mateix grup d’infants. L’agrupament dels nens i les nenes es crea en funció dels propis interessos i afinitats, considerant les característiques personals de cada un d’ells (moviment, llenguatge, maduresa…).

Les agrupacions són dinàmiques y van canviant al llarg del curs segons les activitats que es duguin a terme.