El joc espontani és una manera d’investigar i d’aconseguir descobriments que es produeixen de forma natural. Aquests descobriments poden prendre varis camins segons les peculiaritats de cada infant, del seu ritme i dels seus interessos particulars.

El joc és una manera d’adaptació, d’aprenentatge, d’expressar aspectes profunds i emocions que no poden ser expressades amb paraules, una manera de resoldre dificultats. Sorgeix des del plaer i de forma espontània. Contribueix al desenvolupament físic, emocional, cognitiu i social de les criatures.

En La Tribu, amb la pràctica psicomotriu Aucouturier, acompanyem als vostres/as fills/as en el joc espontani. Les sessions es desenvolupen en un espai respectuós, especialment preparat i amb material específic que convida a l’experimentació. De manera que puguin explorar amb ell les possibilitats de moviment, emoció i creativitat.

Les intervencions per part de la psicomotricista són subtils i acurades. Es proposa a través del joc i els materials, amb una mirada atenta, oberta i de reconeixement. Afavorint així la seva autonomia, creativitat i responsabilitat i ajudant a afrontar les seves limitacions.

L’activitat de psicomotricitat en família, és un espai on les famílies podeu acompanyar els vostres fills/ es en aquest joc espontani que sorgeix a la sala de psicomotricitat. Alguna de les propostes d’aquest taller, són la sensibilització en els interessos dels vostres fills i filles, estar disponibles com a companys simbòlics en el seu joc, confiar en les vostres capacitats com a primers educadors, aprendre a observar el que ens mostren i sobretot, compartir un temps de qualitat.


D’una banda, volem donar la possibilitat a les criatures d’expressar-se mitjançant el joc i el moviment, amb aquesta mirada atenta de la família, que sosté i anima. I per un altre, oferir-vos eines per a afavorir els vincles afectius i així, empoderar-vos com a primers responsables en l’educació de les vostres criatures.

Psicomotricitat en família.

Activitat de psicomotricitat en família per a infants de 16 mesos a 2 anys. Dilluns de 17:00 a 18:15.
1a sessió de prova gratuïta i reunió inicial per a famílies interessades.
Per obtenir més informació, consulteu el formulari d’inscripció.

Psicomotricitat per a infants sense l’acompanyament de la família.

Activitat de psicomotricitat per a infants de 3 a 5 anys. Dimecres de 17:15 a 18:30
1a sessió de prova gratuïta i la reunió inicial per a famílies interessades.
Per obtenir més informació, consulteu el formulari d’inscripció.