La Tribu està oberta a partir de les 8:30 i fins les 14 pels infants de 2 a 6 anys. L’horari del servei d’acollida és de 8 a 8:30 hores i de 14 a 15 hores.

– Arribada: de 8:30 a 9:30 és un espai de transició en el que l’infant arriba a La Tribu acompanyat per la seva família o persona de referència. L’infant pot compartir aquesta estona amb l’adult acompanyant si ho desitgen i s’acomiadaran tenint sempre en compte la posició del menor. És molt important arribar durant aquesta hora per fer tots el bondia i que no es trenquin dinàmiques tant en el joc lliure com en les propostes del dia.

– Bon Dia: A les 9:30 es tancaran les portes. Serà el moment de fer el “Bon Dia” amb tot el grup. En aquest ritual, se saluda al grup amb una mirada de reconeixement individual a cada persona, recordant als qui no han pogut venir..

– Assemblea: Seguidament al Bon Dia, es el moment de fer l’assemblea amb els infants. Es un moment en el que nens/ nenes i acompanyants comparteixen propostes, sentiments, esdeveniments personals… S’expressen i s’obren a l’altre d’una forma sincera i respectuosa. S’informa de les propostes a realitzar durant el dia (propostes fetes per l’adult o per l’infant).

– Propostes / Activitats: Les activitats opcionals proposades per l’equip pedagògic es troben penjades al tauler d’anuncis des de primera hora del matí per tal que tots els infants tinguin accés a aquesta informació encara que no assisteixin a l’assemblea.

Encara que en La Tribu hi ha material en cada sala per al joc autònom, s’ofereixen dues propostes diàries com per exemple, la presentació de algún nou material, jocs matemàtics i de lectoescriptura, experiments, música i expressió corporal, sobre naturalesa, activitats manipulatives i de psicomotricitat fina, etc y relacionades amb les vivències i els interessos de les criatures.

– Joc lliure: Durant tot el matí els infants poden jugar lliurement als diferents racons i ambients que hi ha preparats a La Tribu,  i poden demanar material que no trobin al seu abast als acompanyants.

– Hora de dinar: A les 12:30  és el moment de dinar. És el moment en que es reunirá el grup per dinar, tot agafant hàbits socials, d’ordre i higiene i aprenent un munt de coses que aquest moment ens brinda! Després de dinar els infants poden jugar lliurement per l’espai fins el moment de recollir. 

– Recollida de l’espai: De 13:15 a 13:30 aproximadament tothom recull la Tribu.

– Comiat: De 13: 30 a 14h. Reunits a la sala gran es fa el comiat amb un conte, espectacle, joc o cançó. És un moment d’unió i confort. Si alguna família volgués acompanyar al seu fill o filla en el comiat, pot fer-ho arribant abans que comenci aquest moment.

– Arribada de les famílies i sortida dels infants. A les 14h s’obren les portes per tal que les famílies puguin entrar i retrobar-se amb els nens i les nenes. 

Els ambients.

Espais interiors:

Sala gran: Disposem d’una sala àmplia i polivalent per a les activitats de psicomotricitat, expressió corporal i moviment. Una vegada a la setmana s’ofereix una activitat de psicomotricitat a porta tancada separant el grup en dos per a poder atendre les diferents necessitats de cada etapa de desenvolupament. Creiem important fer-ho d’aquesta manera, ja que amb la pràctica psicomotriu educativa i preventiva Aucouturier, és necessari un dispositiu espacio-temporal per a afavorir que es crein per si sols jocs, dinàmiques o relacions que no sorgirien en una sala de lliure circulació.


Sala de joc simbòlic: En aquesta sala es troben diferents materials per a potenciar el joc simbòlic, entre ells, cuineta, mercadet, nines estil waldorf, marionetes, granja i animals, eines de fusta, vehicles…etc

Sala de concentració: És una sala de joc més tranquil·la per a donar peu a la concentració. En aquesta sala, hi ha material divers de matemàtiques, lectoescriptura, ciències o geografia i també la biblioteca.

Espais exteriors:

Sorral
Espai d’aiagua
Hortet
Llit elàstic
Espai del artista
Tipi
Taula d’experiencies